محاسبه سریع تقسیم با تبدیل تقسیم به ضرب

محاسبه سریع تقسیم به کمک ضرب ویژه تقسیم بر 5 و 2.5

محاسبه سریع تقسیم برخی از اعداد از طریق تبدیل تقسیم به ضرب قابل انجام است. عددهای ۵ و ۲.۵ از جمله این اعداد هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.