عدد اعشاری متناوب مرکب

نمایش عدد اعشاری متناوب مرکب

اعداد اعشاری متناوب مرکب بعد از اعشار هم شامل بخش تکرار شونده و هم بخش بدون تکرار هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.