اتحاد جمله مشترک با دو جمله ناهمعلامت

اتحاد جمله مشترک با دو جمله ناهمعلامت

اتحاد جمله مشترک با دو جمله ناهم علامت

اتحاد جمله مشترک با دو جمله ناهم علامت یعنی یکی از عبارتهای غیرمشترک مثبت و دیگری منفی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.