دانلود رایگان

دانلود رایگان فیلم آموزشی و سایر محتواهای آرشیوی

سایت baghdar.com اولین سایت انتشار محتوای آموزشی مهندس رضا باغدار بود. در زیر لینک دانلود رایگان فایلهای آموزشی آن سایت قرار داده شده است. در RezaBaghdar.ir محتوای آموزشی سابق نیز با انجام اصلاحاتی بروزرسانی می شود. دانلود رایگان فیلم های آموزشی جدید در صفحات هر مبحث امکان پذیر است.

دانلود رایگان فایلهای آموزشی

دانلود رایگان فایلهای آموزشی

برای دانلود رایگان این فایلهای آموزشی کافی است روی کلمات آبی رنگ کلیک کنید. تا به صفحه دانلود فایل هدایت شوید.

کیفیت این فیلم ها از فیلم های موجود در آپارات بهتر است. توصیه می کنم اگر می خواهید فیلم ها را مرور کنید از این قسمت آن ها را دانلود نمایید.

در صورتی که آموزش های ارائه شده را مفید ارزیابی کردید خوشحال می شویم ما را به دوستان خود نیز معرفی نمایید. تا بتوانند از این خدمات استفاده کنند.

دانلود رایگان فیلم های آموشی محاسبه سریع

محاسبه سریع-جمع سریع

شامل سه آموزش اصلی:

اولی:

جمع با 5،50

دومی:
جمع با 9،90

سومی:
جمع-رندسازی

محاسبه سریع-تفاضل سریع

شامل دو تکنیک:

اولی:

تفریق ساده سازی

دومی:
تفاضل مقلوب

محاسبه سریع-ضرب سریع

شامل هفت تکنیک:

تکنیک نخست:

ضربدری -دو رقمی ها

تکنیک دوم:
ضرب سریع اعداد سه رقمی با دهگان صفر در یکدیگر

تکنیک سوم:
ضرب 11 در دو رقمی

تکنیک جذاب چهارم:
ضرب سریع اعداد با ارقام آغازین یکسان

تکنیک کلی پنجم:
ضرب از سمت چپ به راست

تکنیک ششم:
ضرب در 1.5 و سایر نیم دارها

تکنیک همفتم:
ضرب سریع یا فوق سریع

محاسبه سریع-تقسیم سریع

دو تقسیم خاص در این بخش آماده دانلود است.

تقسیم ساده بر عدد 11:

تقسیم بر 11

تکنیک خاص دوم:
تقسیم بر 1.5 و سایر نیم دارها و تقسیم بر 5


دانلود رایگان مطالب متوسطه دوره اول

دانلود رایگان خلاصه درسها و تمرینات مربوط به کلاسهای ریاضی پایه هفتم و هشتم

مطالب مربوط به ریاضی هفتم:

دو راهبرد حل مساله از کتاب ریاضی هفتم:

راهبرد اول:

راهبرد حل مسئله به کمک رسم شکل از پایه هفتم

راهبرد دوم:
راهبرد حل مسئله به کمک الگوسازی

فاکتورگیری از ریاضی هشتم”

آموزش فاکتورگیری

جمع و تفریق کسرها:

دانلود فیلم آموزشی اعداد گویا(معرفی اعداد گویا و جمع و تفریق آنها)

بخش اول خلاصه درس اعداد گویا:

دانلود خلاصه درس اعداد گویا جلسه اول

آموزش تعیین بزرگترین شمارنده مشترک اعداد:
ب.م.م یا بزرگترین مقسوم علیه مشترک

مفاهیم کلیدی بردارها:
مفاهیم بردار

مسائل به ظاهر دشوار از مبحث توان:
چند مسئله با حال از اعداد توان دار

الگوهای عددی ششم و هفتم:

دانلود قسمت اول آموزش جبر-الکوهای عددی، عبارت های جبری

فیلم آموزشی فاکتورگیری در عبارتهای جبری:
دانلود رایگان فیلم آموزش فاکتورگیری در عبارت های جبری-تجزیه

نمونه سوالات امتحانی با پاسخ تشریحی:

نوبت دوم ریاضی هشتم:
نمونه سوال نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی-سری اول

نوبت دوم ریاضی هشتم:
نمونه سوال نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی-سری دوم(سطح سوالات نسبت به سری اول بالاتر است و بیشتر حالت مرور کل کتاب را دارد)

آموزش کاربرد مفاهیم زاویه های محاطی و مرکزی:

دایره و زاویه محاطی و زاویه مرکزی(محیطی) در قالب یک نمونه سوال

آموزشی زیبا از مبحث دایره ها:
یک مسئله ترکیبی زیبا از مبحث دایره

مفاهیم اولیه و مهم آمار در ریاضی هشتم:
آمار هشتم شامل دامنه تغییرات، دسته بندی و میانگین

تستی از آمار با دانش ریاضی هفتم در کنکور سراسری تجربی:

آمار هفتم – کنکور سراسری تجربی

ریاضی نهم:

فیلم اول مربوط به مجموعه ها:
فیلم آموزش مجموعه ها در ریاضی -جلسه اول

فیلم دوم از مبحث مجموعه ها:
فیلم آموزش مجموعه ها-زیر مجموعه

فیلم سوم از مبحث مجموعه ها:
دانلود جلسه سوم آموزش مجموعه ها شامل نمایش مجموعه اعداد


دانلود رایگان فایلهای دوره دوم متوسطه

در این بخش به آموزش مطالب کتب ریاضی دبیرستان یا همان متوسطه دوره دوم در نظام نوین آوزشی پرداخته می شود.

حل نامعادله از ریاضی یازدهم:
حسابان-حل نامعادله شامل عبارت های رادیکالی و قدرمطلقی-حل تشریحی آموزشی تست کنکور ریاضی 93

مبحث معادله درجه دوم و ارتباط آن با تابع درجه دوم یا سهمی:

معادله درجه دوم در حالت دلتای مثبت و شکل سهمی:

تابع درجه دوم قسمت اول-دلتای مثبت- دوریشه- تعیین علامت

معادله درجه دوم در حالت دلتای منفی و شکل سهمی:

تابع درجه دوم قسمت دوم-دلتای منفی-همواره مثبت یا منفی-بدون ریشه

معادله درجه دوم در حالت دلتای صفر:

تابع درجه دوم قسمت سوم-دلتای صفر-همواره نامثبت یا نامنفی-ریشه مضاعف

تابع درجه دوم و نقاط اکسترمم :

دانلود حسابان- تابع درجه دوم-قسمت 4- محور تقارن-نقطه اکسترمم (کمینه یا بیشینه)

تابع درجه دوم و محور تقارن و یافتن اکسترمم:

دانلود حسابان- تابع درجه دوم-قسمت 5- محور تقارن-نقطه اکسترمم (کمینه یا بیشینه)

شمارش بدون شمارش یا ترکیبیات از ریاضی دهم و یازدهم:

آموزش اصل ضرب:

دانلود فیلم آموزشی اصل ضرب که از موضوعات مطرح شده در ترکیبیات می باشد.

آموزش جایگشت:
دانلود فیلم آموزشی جایگشت یا همان ترتیب که از موضوعات مطرح شده در ترکیبیات می باشد.

آموزش ترکیب یا شمارش بدون ترتیب:

دانلود فیلم آموزشی بخش نخست ترکیب از مباحث ترکیبیات

نکات احتمال ریاضی سوم تجربی معادل یازدهم:
دانلود رایگان فیلم آموزش احتمال از ریاضی سوم تجربی-جلسه اول
دانلود رایگان فیلم آموزش احتمال از ریاضی سوم تجربی-جلسه دوم
جلسه سوم آموزش احتمال-نکات تستی
جلسه چهارم آموزش احتمال – قانون جمع احتمالات

فصل ششم جلسه دوم

فصل پنجم جلسه دوم
شما برای حمایت از تولید محتوای منتشر شده در این سایت می توانید ما را به دوستان خود معرفی کنید.