مجموعه ها

مجموعه ریاضی، مجموعه ها در ریاضی ، با مجموعه در ادبیات محاوره ای چه تفاوتی دارد؟

ویژگی های یک مجموعه ریاضی چیست؟

مجموعه ها در ریاضی را به اختصار مجموعه ریاضی می نامیم. مجموعه ها در ریاضی با واژه های روزمره ای نظیر دسته و مجموعه که در ادبیات روزمره با آن سر و کار داریم؛ متفاوت است.
مهمترین تفاوت های موجود بین مجموعه در ریاضی با واژه مجموعه در ادبیات عامه مردم موارد زیر است:

یکتا و مشخص بودن عضوها
عدم اهمیت مکان اعضا یا مهم نبودن ترتیب اعضا
بی اثر بودن تکرار در اعضا

مثلا چهار شاعر ایرانی نمی تواند یک مجموعه را مشخص کند. زیرا این اعضا منحصر به فرد نیستند.

فردی می تواند فردوسی، حافظ، سعدی و نظامی را در نظر بگیرد. و دیگری مولانا، بابا طاهر ، خیام و سهراب سپهری را به عنوان چهار شاعر ایرانی فرض کند.

یک مجموعه ریاضی چگونه نمایش داده می شود؟

برای مشخص کردن یک مجموعه ریاضی راه های زیادی داریم.
توصیف مجموعه یکی از راه های مشخص کردن مجموعه ها در ریاضی است. (مثال: اعداد طبیعی کوچکتر از پنج)
قراردادن اعضای مجموعه بین دو آکولاد
استفاده از آکولاد برای نمایش مجموعه ها
استفاده از نمودار ون
نمودار ون برای نمایش یک مجموعه
بیان ریاضی مجموعه ها از جمله روشهای نمایش مجموعه ها می باشد.

نکته مهم: اعضای یک مجموعه می توانند از جنس مجموعه باشند.

در مجموعه A که در بالا معرفی شد. اگر اعداد یک و دو داخل یک آکولاد دیگر قرار بگیرند. مجموعه A شامل اعداد ۱ و ۲ نخواهد بود. بلکه مجموعه ۱ و ۲ به عنوان یک عضو در مجموعه A حضور دارد.

نمودار ون چیست؟

نمودار ون، نمایش مجموعه به صورت اشکال هندسی که عموما دایره هایی است که اعضا داخل آن قرار دارند.
در هر حقیقت نمودار ون ، هر مجموعه را با یک شکل هندسی نشان می دهد. اعضای این مجموعه، در داخل آن شکل قرار می گیرند.
دانلود رایگان فیلم آموزشی مجموعه ها در ریاضی- بخش اول ( این ویدئو از فیلمهای آموزشی سایت سابق مهندس رضا باغدار می باشد.)
خوب است بدانید که مفهوم مجموعه ها در ریاضی جزو مفاهیم اولیه است . یعنی تعریفی برای آن وجود ندارد . مجموعه ها فقط از روی شاخصه های آن مورد شناسایی قرار می گیرند.
هر چند گاهی مجموعه را یک دسته یا گروه تعریف می کنیم . اما دسته یا گروه نیز خود نیازمند یک تعریف است.

مجموعه مرجع چیست؟ مجموعه تهی چه چیزی را نشان می دهد؟

مجموعه مرجع که معمولا آن را با حرف U یا M نشان می دهند؛ بیانگر مجموعه ای است که به عنوان مجموعه مادر شناخته می شود؛ و شامل همه اعضای مورد نظر مساله است.
مثال) وقتی صحبت از مجموعه اعداد صحیح و کسری است . مجموعه اعداد گویا به عنوان مجموعه مرجع می تواند تعریف شود.
مجموعه تهی : مجموعه ای است که فاقد عضو است. آن را با نماد دو آکولاد باز و بسته که چیزی داخل آن نوشته نشده نشان می دهند. از نماد فی نیز برای نمایش مجوعه تهی استفاه می شود. فی شبیه حرف O است که داخل آن خطی مورب کشیده شده است.
به عنوان مثال مجموعه اعداد اول بین ۳ و ۴ به دلیل نداشتن هیچ عضوی یک مجموعه تهی را نشان می دهد. با یکی از دو نماد مجموعه تهی قابل نمایش است.
تذکر) مجموعه شامل عدد صفر با مجموعه تهی متفاوت است. زیرا دارای یک عضو می باشد.(صفر به عنوان تنها عضو آن است)

عضویت ، زیرمجموعه بودن و عملیات اشتراک ، اجتماع و تفاضل در مجموعه ها

روابط روی مجموعه ها نظیر زیرمجموعه ، اجتماع، اشتراک و تفاضل بین دو مجموعه قابل تعریف است.

عضوهای یک مجموعه چگونه مشخص می شوند؟

زمانی که از عضویت صحبت می شود، باید عین آنچه در تعریف مجموعه بیان شده را ارائه کنیم.
نماد عضویت و عدم عضویت در مجموعه ها
هرگاه از زیرمجموعه سخن گفته می شود، باید اعضای مورد نظر را در قالب یک مجموعه نشان دهیم. (حتما اعضا را داخل یک آکولاد قرار دهیم.)

اجتماع و اشتراک مجموعه ها چگونه به دست می آید؟

نکته) خروجی اجتماع، اشتراک و تفاضل نیز یک مجموعه خواهد بود.
اجتماع دو مجموعه: بیانگر مجموعه ای است که اعضای آن شامل تمام اعضای دو مجموعه است.

اشتراک دو مجموعه: مجموعه ای است که بخش مشترک اعضای دو مجموعه را نشان می دهد.
تفاضل دو مجموعه:  شامل عضوهایی از مجموعه اول است که در مجموعه دوم حضور ندارند.
برابری دو مجموعه دو شرط دارد. اگر هر دو برآورده شوند دو مجموعه با هم برابر خواهند بود. اولین شرط، یکسان بودن تعداد اعضای دو مجموعه است.  دومین شرط نظیر به نظیر یکسان بودن اعضای دو مجموعه با یکدیگر است.
ارضای شرط دوم به منزله تحقق شرط اول هم می باشد.

نمونه سوالات تستی مجموعه ها در ریاضی

تست از مجموعه ها در ریاضی و مفهوم زیرمجموعه و اجتماع و اشتراک مجموعه ها

تست از مجموعه ها در ریاضی و مفهوم زیرمجموعه و اجتماع و اشتراک مجموعه ها

تعداد زیرمجموعه های یک مجموعه n عضوی برابر است با ۲ به توان n پس:

پاسخ تست مجموعه ها در ریاضی - مفهوم زیرمجموعه و اجتماع و اشتراک مجموعه ها

پاسخ تست مجموعه ها در ریاضی – مفهوم زیرمجموعه و اجتماع و اشتراک مجموعه ها

تستی در مورد شناسایی اعضای مجموعه ها در ریاضی و نحوه نمایش جبری مجموعه های ریاضی:

تستی از تشخیص اعضای مجموعه ها در ریاضی

تستی از تشخیص اعضای مجموعه های ریاضی

پاسخ تست بالا که از آزمونهای آزمایشی قلمچی انتخاب شده است:

پاسخ تست نمایش اعضای مجموعه ها در ریاضی

پاسخ تست نمایش اعضای مجموعه ها در ریاضی

در ویدئوی آموزشی زیر، تستی از کتاب ریاضی تکمیلی پایه نهم (تیزهوشان)بررسی می شود. این ویدئو به مرور مفاهیم مطرح شده می پردازد.

توجه به شرط اول در حل مسائل می تواند کلید راهنما می باشد.
دانلود رایگان فیلم آموزشی مجموعه ها در ریاضی – بخش دوم شامل عملیات روی مجموعه ها( این ویدئو از فیلمهای آموزشی سایت سابق مهندس رضا باغدار می باشد.)
دانلود رایگان فیلم آموزشی مجموعه ها در ریاضی – بخش سوم شامل نکاتی در مورد زیرمجموعه ها ( این ویدئو از فیلمهای آموزشی سایت سابق مهندس رضا باغدار می باشد.)
دانلود رایگان پاورپوینت آموزشی زیر مجموعه، عضویت و برابری

در سال دهم دانش آموزان با مفهوم متمم یک مجموعه و قوانین دمورگان آشنا می‌شوند. این مفاهیم اغلب به عنوان مطالب تکمیلی نیز در پایه نهم تدریس می شوند.

متمم یک مجموعه چگونه به دست می‌آید؟

برای یافتن متمم یک مجموعه کافی است از مجموعه مرجع، اعضای مجموعه را حذف کنیم.

در اینجا صفحات نخست جزوه البته بدون راه حل تمرینات برای دانلود شما عزیزان قرار گرفته است.

دانلود صفحات نخست خلاصه درس مجموعه ها و احتمال 

با توجه به اینکه این جزوه به عنوان خلاصه درس کلاسهای حضوری در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد؛ فاقد راه حل می باشد.

جزوه کامل مهندس باغدار در سطح متوسط مناسب برای امتحانات مدارس و درک مفاهیم

همراه عزیز! شما می توانید از لینک زیر جزوه کامل مربوط به مبحث مجموعه ها را دانلود کنید. این جزوه در سطح کتاب درسی می باشد. این جزوه برای تقویت و تسلط روی مبحث مجموعه ها تنظیم شده است.

این جزوه کم حجم با ۱۲ مثال حل شده، شما را در کسب نمره عالی در امتحان این بخش یاری می کند.(دقت کنید جزوه رمزگذاری شده است!)

لینک دانلود جزوه رمزدار سطح متوسط مجموعه ها با پاسخ تشریحی مثالها

برای دریافت رمز این فایل لطفا تصویر فیش واریزی را به ایمیل reza.baghdar@gmail.com ارسال نمایید. یا اطلاعات واریز یا شماره تراکنش را به ۰۹۳۵۶۸۱۶۷۳۸ پیامک کنید.

لینک پرداخت هزینه جزوه رمزدار سطح متوسط مجموعه ها با پاسخ تشریحی مثالها

پس از مطاالعه جزوه فوق، به سوالات امتحانی زیر پاسخ دهید.

 امتحان فصل اول- مدرسه شهید فهمیده

جزوه مجموعه ها و احتمال ویژه دانش آموزان سخت کوش و تیزهوشانی

همراهان عزیز! در ادامه فایل جزوه کلاسهای حضوری مهندس باغدار برای استفاده شما عزیزان قرار داده شده است.

این جزوه به صورت کامل مطالب مورد نیاز برای آزمون تیزهوشان را پوشش می دهد. البته از آوردن نکات غیرضروری و فرمولهای اضافی صرف نظر شده است.

 

جزوه مجموعه ها و احتمال با 51 تست و تمرین

می توانید اطلاعات تراکنش خود را نیز به شماره ۰۹۳۵۶۸۱۶۷۳۸ ارسال نموده و پسورد را دریافت کنید.

دانلود جزوه مجموعه ها و احتمال با ۵۱ مثال 

دانلود پاسخنامه جزوه مجموعه ها و احتمال

برای پرداخت هزینه جزوه روی عبارت زیر کلیک کنید.

صفحه پرداخت هزینه جزوه با پاسخ تشریحی