احتمال

مفاهیم و نکات احتمال در ریاضی هفتم، هشتم و نهم

احتمال یکی از مباحث پایه ای و مهم کتابهای ریاضی پایه‌های هفتم، هشتم و نهم است. فصل نهم کتاب ریاضی هفتم و فصل هشتم کتاب ریاضی هشتم به مبحث آمار و احتمال می پردازد.
در فصل اول ریاضی نهم مبحث احتمال مجدداً مطرح می‌شود تا رابطه آن با مطالب مربوط به مجموعه‌ها مورد بررسی قرار گیرد، به ویژه نحوه تشکیل فضای کل پیشامدها و فضای پیشامد مطلوب با کمک مفاهیم مطرح شده در بخش مجموعه‌ها در این فصل مورد توجه قرار می‌گیرد. احتمال با وجود داشتن یک مفهوم ساده و فرمولها و تکنیکهای به ظاهر ساده همیشه یکی از مباحث چالشی در آزمونها بوده است. لذا برای درک بهتر این مبحث و تسلط بر تستهای آن در این بخش به آموزش مبحث احتمال از سطح مبتدی تا تیزهوشان می پردازیم.

مفاهیم و نکات احتمال در متوسطه اول، هفتم،هشتم، نهم

احتمال همان طور که از نامش پیداست می خواهد به ما بگویند چقدر شانس رخ دادن پدیده یا پیشامدی وجود دارد. مثلا اگر یک سکه را پرتاب کنیم و این کار را به تعداد زیاد انجام دهیم تعداد دفعاتی که سکه رو می آید نسبت به کل پرتاب ها چه سهمی را دارد؟ این قبیل بحث ها که مثال پرتاب سکه ساده ترین نمونه آن است پایه مباحث احتمال هستند.
در ادامه به توضیح چند اصطلاح که دانستن آن برای دانش آموزان عزیز لازم است می پردازیم.
پیشامد: هر چیزی که پیش آید! پیشامد یا رخداد، آن چیزی است که می خواهیم آن را بررسی کنیم. مثلا پیشامد رو آمدن در پرتاب سکه، ظاهر شدن عدد 6 در پرتاب تاس.
ذکر این نکته لازم است که احتمال به زبان ساده یعنی مطلوب به کل! تعداد پیشامد مطلوب به تعداد کل پیشامدهای ممکن، مساحت پیشامد مطلوب به مساحت کل ممکن، طول مطلوب به کل طول، مقدار مطلوب به مقدار کل مورد نظر مصادیقی از مطلوب به کل هستند.
هر چند در کتاب درسی عمدتا مفهوم احتمال مبتنی بر شمارش آموزش داده می شود اما از دانش آموزان توقع می رود که در مواقعی که جنس خواسته مساله از نوع شمارش و تعداد نیست نیز بتواند به کمک مفهوم احتمال به پاسخ دست یابد. در همین صفحه شما با تستی از این نوع نیز روبرو خواهید شد.
گاهی اوقات یک پیشامد را حتمی می گوییم یعنی صد در صد آن پیشامد اتفاق می افتد. مثلا بعد از روز شب می آید. احتمال اینکه در پرتاب سکه یا رو ظاهر شود یا پشت صد در صد است چون حالت دیگری متصور نیست.
پیشامد غیر ممکن نیز پیشامدی است که احتمال وقوع آن صفر است یعنی به هیچ وجه انجام نمیشود.
توجه: احتمال یک پیشامد در محدوده صفر تا یک یا صفر تا صد در صد قرار دارد.
در محاسبه احتمال نکته حائز اهمیت محاسبه صورت و مخرج کسر احتمال یا در حقیقت همان پیشامد مطلوب و کل پیشامدهای ممکن است.
ساده ترین راه برای به دست آوردن تعداد مطلوب و همچنین کل حالات ممکن استفاده از راهبرد تفکر نظام مند یا همان الگوسازی است. به این صورت که با یک روش منطقی نظیر استفاده از جدول یا نمودار درختی تمام حالات را می نویسیم و با شمارش آن ها تعداد کل حالت های ممکن و تعداد کل حالات مطلوب را به دست می آوریم.
این روش برای مواردی که تعداد حالات کم است روش مناسبی است. اما اگر تعداد حالات زیاد باشد توصیه می کنم از اصل ضرب استفاده کنید. البته در ابتدای راه حتی برای استفاده از اصل ضرب لازم است بخشی از نمودار درختی را برای فهم بهتر چگونگی پیاده سازی اصل ضرب باید رسم نمود.
استفاده از مفاهیم اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه ها در حل مسائل و تستهای احتمال پایه های نهم و بالاتر بسیار راهگشاست. در ادامه به بررسی چند تست در این زمینه می پردازیم.
تست احتمال دو بعدی
اما پاسخ این تست تنها با استفاده از توجه به مفهومو تعریف احتمال:
پاسخ تست احتمال

تست احتمال از سوالات دامدار قلمچی
برای حل این تست تنها کافی است با استفاده از راهبرد تفکر نظام مند که در پایه هفتم آموخته اید! تمام حالات ممکن را نوشته و با استفاده از مفهوم احتمال پاسخ را بیابید.
پاسخ تست احتمال از سری تستهای تاس
در پاسخگویی به تستهای مربوط به پرتاب دو تاس، توجه به نکته زیر زمان رسیدن به پاسخ را بسیار کوتاه می کند.
نکته: در پرتاب دو تاس همگن یا دو بار پرتاب یک تاس:
12 11 10 9 8 ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ مجموع اعداد
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ تعداد حالات

همان طور که می بینید تعداد حالاتی که مجموع اعداد رو شده در دو تاس کمتر از 8 است یک واحد کمتر از مجموع دو عدد رو شده است. دقت کنید از مجموع اعداد ظاهر شده برابر 7 که ۶ حالت دارد دوباره تعداد حالات به صورت منظم کم می شود. مجموع هر دو عددی که جمعشان 14 است تعداد حالات برابر دارند.

One Reply to “احتمال”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *